Welkom
Docent
Pianoles
Voorspelen
Tips
Wetenswaardigheden
Voordelen van Muziekles
Tarieven
Internet Links
Contact Us
e-mail me

Pianoles

De meeste lessen geef ik individueel. Deze lessen duren een half uur, eens per week. Dit raad ik in ieder geval aan voor beginners (kinderen zowel als volwassenen). Tijdens schoolvakanties is er meestal geen les.

In overleg zijn er ook lessen mogelijk eens in de twee weken. Of op afspraak zo vaak als het je uitkomt.

Wat er zoal aan de orde komt tijdens een les: notenschrift, voordracht, akkoordenleer, techniek, etc.. Alhoewel ik een klassieke opleiding heb genoten, probeer ik toch tijdens mijn lessen een zo breed mogelijke keuze te maken wat betreft de muziekboeken. Dit uiteraard in overleg met de leerling.

Het meest belangrijk van pianospelen en les hierin nemen is: om met plezier de les bij te wonen en hierdoor gemotiveerd met de aangereikte stof thuis aan de gang te gaan. Als je iets echt leuk vindt, maak je daar tijd voor.
|Welkom| |Docent| |Pianoles| |Voorspelen| |Tips| |Wetenswaardigheden| |Voordelen van Muziekles| |Tarieven| |Internet Links| |Contact Us|